Muzejní noc 2017 - přivítání Marie Terezie


Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a pobavit !

VZPOMÍNKY PODBRDSKÉHO RODÁKA 

 křest knihy pana Fryše

                                           

Historická fota v komárovském muzeu

Panoramatická fotka Komárova